Hakkımızda

Vera Psikolojik Danışmanlık

Hakkımızda

Vera Psikolojik Danışmanlık olarak bizler, danışanı düşünce, duygu ve davranışlar ekseninde değerlendirmekle birlikte aynı zamanda kalp ve ruh sahibi bir insan olarak değerlendiriyor ve danışanın bireyselliği kadar sosyokültürel bağlamın da danışanı tanımak ve sorunlarını çözümleyebilmek adına önemli olduğunu savunuyoruz.

 

Danışanı, psikiyatrik sorun ve tanılar ışığında ama öncelikle biricikliği bağlamında değerlendirmeyi önemsiyoruz.

 

Psikoloğun danışanıyla ilişkisinde, psikoloji bilimine dayanan yaklaşım, yöntem ve tekniklerle danışanına psikolojik danışmanlık ve destek veren taraf olduğu ön kabulüyle birlikte, aynı zamanda terapötik ilişkinin farklı yaşam öykülerine ve tecrübelere sahip iki insanın varoluşsal bağlamda etkileştikleri bir iletişim düzenini de özünde barındırdığına inanmaktayız.

 

Bu tanımlar çerçevesinde en iyi şekilde Kütahya'da psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunma gayreti içindeyiz.