Klinik Psikolog

Zeynep Büşra DURSUN

Zeynep Büşra DURSUN, Kütahya doğumlu olup; İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Kütahya’da tamamlamıştır. 

Psikoloji lisansını, İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Bu dönemde İstanbul ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde staj yapmıştır. Lisans eğitimi esnasında Bilişsel Gelişimi İzleme ve Değerlendirme dersi kapsamında Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ve Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) test eğitimlerini almıştır. Lisans eğitimi süresince, Alibeyköy Çocuk Destek Merkezinde 1 yıl gönüllü faaliyette bulunmuştur. Üsküdar Çocuk Eğitim Merkezinde 1 yıl Gönüllü Öğretmenlik yapmıştır. Üyesi olduğu Gönüllü Üniversiteliler Derneğinde 3 yıl gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. 

Kendisi aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Önlisans eğitimi tamamlamıştır. 

Yüksek Lisans eğitimini, Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında Tezli olarak tamamlamıştır. Tez çalışmasını, sosyal medya bağımlılığı ve kişisel iyi oluş üzerine gerçekleştirmiştir. Bu çalışması, Türkiye Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Profili Çalışması kapsamında yürütülmüş ve 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyum’unda Araştırma Bildiri Ödülü kategorisinde İkincilik Ödülüne hak kazanmıştır. Eğitimi esnasında, Psikodiagnostik Testler Dersi kapsamında Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Testi, Aile Değerlendirme Ölçeği eğitimlerini almıştır. Yüksek Lisansı esnasında NP İstanbul Beyin hastanesinde stajını yapmıştır. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde Asistan Psikolog olarak çalışmıştır. 

2019 yılından itibaren de Kütahya'da kendi kurduğu Vera Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde ruh sağlığı alanında Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Terapi Ekolleri

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Kum Tepsisi Terapisi

EMDR

Kabul Kararlılık Terapisi

Theraplay

Bilişsel Davranışçı Terapisi

 

Katıldığı Eğitimler

Theraplay® - The Theraplay® Institute - Aslı Candan Kodalak

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi - Mehmet Teber

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi - Doç. Dr. Vahdet Görmez

EMDR 1. Düzey - Davranış Bilimleri Enstitüsü

Pedagojik İçerik Danışmalığı Eğitimi - Mehmet Teber

BDT Temelli Oyun Terapisi - Mehmet Teber

Çocukta Öfke Sorunları ve Terapisi - Mehmet Teber

Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi - Mehmet Teber

Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi - Mehmet Teber

Çocuklarda Cinsellik Sorunları ve Terapisi - Mehmet Teber

Çocuk Terapisti Sertifikası - Mehmet Teber

      -Çocuk Psikolojisi

      -Çocuk Psikopatolojisi

      -Çocuklarla İlk Görüşme

      -Oyun Terapileri

MOXO Dikkat Testi - MOXO Türkiye

Şema Terapi Eğitimi - Dr. H. Alp Karaosmanoğlu 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Doç. Dr. Itır Tarı Cömert 

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi - Prof. Dr. Nazan Aydın 

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi - Doç. Dr. Itır Tarı Cömert 

Temel Drama Eğitimi - Karma Sanatevi 

Masal Terapi Eğitimi - Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi - Psikoloji Akademisi

Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey - Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

EMDR Kum Tepsisi Protokolü Yoğun Uzmanlık Programı - Derya Altınay

Kabul Kararlılık Terapisi - Dr. Fatih Yavuz

 

-------------------

Kütahya Pedagog - Kütahya Çocuk Psikoloğu - Kütahya Çocuk Psikiyatristi