Meslek Etiği

Vera Psikolojik Danışmanlık

Etik İlke Sorumluluklar

Psikologlar için etik, mesleki değer ve inançlar temelinde oluşturulan temel yasaları ifade eder.  Etik ilkeler ile, psikolojik danışmalığın uygulanabilirliği ve verimliliği en üst düzeyde gerçekleşmiş olur.

 

En iyi Psikolog, terapötik ilişkisini aldığı eğitim ve mesleki tecrübeler çerçevesinde yapılandırmalıdır. Dolayısıyla uzmanlığı dışında yeni bir uzmanlık kazanmak istediği bir alanda hizmet vermesi gerektiğinde, öncelikle gerekli eğitim, donanım ve beceriyi kazanmalıdır. Diğer yandan, uzmanlık alanı dışında bir hizmet vermesi söz konusu olduğunda, danışanı o alanda uzman bir meslektaşına yönlendirmelidir. Aynı zamanda gerekli eğitim ve bilimsel gelişmeleri takip etmeli ve böylece mesleki gelişimini sürdürmelidir.

 

Alanında uzman bir psikolog, gücünü ya da statüsünü hizmet verdiği kişi ya da kurumla olan bağlılık ve güven ilişkisini bozacak şekilde kötüye kullanmamalıdır. Hizmet verdiği kişi ya da kurumlarla kurduğu ilişkide gizliliği ve mahremiyeti korumakla sorumludur. Bu doğrultuda kişi ya da kuruma ait kayıt ve belgeleri saklı şekilde muhafaza etmelidir. Uzman Psikolog hizmet verilenin kendine ya da bir başkasına zarar verme veya hizmet verilenin tehlike altında olma durumlarında, gizlilik ilkesini göz ardı edebilir. Psikolog, hizmet verdiği kişi ya da kurumu, vereceği hizmetin muhtevası (başlangıcı, süresi, takibi, bitişi vb.) hakkında bilgilendirmelidir. İlk evvel eğitimi, unvanları, verdiği hizmetler ve ücretler gibi hususlarda kendini doğru tanıtmalıdır. Maddi koşulları başta belirtmelidir.

 

Psikoloğun, mesleki faydasını sekteye uğratacak birtakım kişisel sıkıntıları söz konusu olduğunda, bunu mesleki etiğe uygun şekilde çözümlemelidir. Verdiği hizmette, kurum ya da danışana en üst yararı sağlamak ve zarar vermekten kaçınmak ya da kaçınılması güç zararı minimize etmek hususlarında çaba göstermelidir.

 

VERA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK olarak bizler, bu etik ilke ve hususlar doğrultusunda Kütahya'da hizmet vermekteyiz.